Advocatuur rechtsgebieden

Asiel– en vreemdelingenrecht

Als advocaat ben ik sinds 2005 gespecialiseerd in het migratierecht (asiel- en vreemdelingenrecht), waar mijn hart nog steeds ligt. Ik sta mensen bij die asiel vragen in Nederland. Daarnaast geef ik rechtsbijstand aan mensen die hier willen blijven omdat hun gezin of familie hier woont of omdat ze bijvoorbeeld een medische behandeling willen ondergaan (regulier vreemdelingenrecht).

Mijn cliënten vertegenwoordig ik als advocaat in hun asielprocedure van begin tot eind, in een bezwaar- of beroepsprocedure bij de Immigratiedienst of de rechtbank of Raad van State. Ik adviseer ook over het wel of niet starten van een procedure.

Ik doe dat zowel voor betalende cliënten als voor mensen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand (zie ook tarieven). Ik sta bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op deze rechtsgebieden en behaal voor elk rechtsgebied jaarlijks tien opleidingspunten.

Ik ben aangesloten bij de VAJN (Vereniging asieladvocaten & juristen Nederland, www.vajn.org) en Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (www.svma.nl).

Asiel- en vreemdelingenrecht

Psychiatrisch patientenrecht

Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in het bijstaan van mensen die te maken krijgen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg & dwang (voorheen BOPZ).

Als je te maken krijgt met een gedwongen opname of andere vormen van verplichte zorg ben je bij mij aan het goede adres voor voorlichting, rechtsbijstand en verdediging van jouw patiëntenrechten.

Ik sta bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op dit rechtsgebied en behaal jaarlijks tien opleidingspunten.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (www.vpan.nu).

Beroepsopleiding Advocaten

Om mijn enthousiasme voor de advocatuur en mijn kennis over te brengen op anderen werk ik sinds 2013 voor als advocaat-trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten.

Daarin geef ik vaardigheden trainingen aan beginnende advocaten; mondelinge en schriftelijke communicatie, mediation, onderhandelen, time-management, optreden ter zitting. Erg leuk om te doen en ook een manier om mezelf scherp te houden en mijn blikveld ruim.